pondelok 26. januára 2015

Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu KEGA v roku 2015

"V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2015."

"V zmysle pravidiel KEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty KEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov."

Viac info:
http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-ziadosti-o-dotaciu-kega-v-roku-2015/

Zoznam:
http://www.minedu.sk/data/att/7265.xlsx