štvrtok 23. apríla 2009

Prvé miesto FBERG v súťaži „Inovatívny čin roka“

Citujeme zo stranky Ministerstva hospodarstva SR:

Minister hospodárstva udelil ceny za inovácie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) z poverenia MH SR organizovala súťaž v troch kategóriách: Výrobková inovácia,  Technologická inovácia, Inovácia služby (netechnologický proces).

V kategórii "Technologická inovácia" prvé miesto získala Fakulta BERG za integrovaný tepelný agregát (ITA), vyvinutý na Vývojovo-realizačnom pracovisku  pod vedením prof. Ing. Imricha Koštiala, CSc., a doc. Ing. Jána Spišáka, PhD. Tu je pôvodná zpráva MH SR.

V súvislosti s týmto úspechom rektor TUKE dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., udelil doc. Ing. Jánovi Spišákovi, PhD., pamätnú medailu TUKE. Tu sú fotografie.

Výzva na spoločné projekty medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzska na roky 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR  vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej  spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzsku.

Dátum ukončenia výzvy 22. jún 2009. 

Viac info >>

Výzva na spoločné projekty medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR  vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej  spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Dátum ukončenia výzvy 15. jún 2009. 

Viac info >>

pondelok 6. apríla 2009

Termin a miesto konania vstupnych oponentur projektov VEGA a KEGA

Vstupne oponentury pripravovanych projektov VEGA a KEGA sa budu konat dna 8.4.2009 (streda) v miestnosti P-1 (v priestoroch UGaGIS, 1. poschodie).

V case od 8:00-9:50 budu oponentury projektov z URaIVP a UGV;  v case od 11:00-13:30 budu oponentury projektov z UGT a UPaM. 

streda 1. apríla 2009

Výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Obdobie riešenia projektov je max. 2 roky, pri podpore vydávania monografií je max. 1 rok. Súčasťou žiadosti je nevyhnutné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku v súlade s metodickým pokynom.  Podávanie žiadostí sa realizuje prostredníctvom Portálu vysokých škol (http://www.portalvs.sk/projekty/2009).

Termín podávania žiadostí je do 23. 4. 2009.