pondelok 28. mája 2007

APVV -- Verejná výzva na predkladanie projektov výskumu a vývoja – VV 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa §6 ods. 3 Zákona 172/2005 Z.z.

Dátum ukončenia výzvy: 16. 7. 2007.

Bližšie informácie o výzve VV 2007.