pondelok 10. novembra 2008

Ocenenia zaverecnych prac studentov FBERG

V sutazi "Cena o najlepšiu študentskú prácu z oblasti kvality 2008", zorganizovanej Slovenskou spolocnostou pre kvalitu, ziskali ocenenia absolventi FBERG vsetkych troch stupnov studia.

V kategorii bakalarskych zaverecnych prac sa ocenenym finalistom stal Bc. Jozef Antol.

V kategorii diplomovych prac sa absolutnou vitazkou stala Ing. Katarína Petruláková.

V kategorii dizertacnych prac sa absolutnotu vitazkou stala Ing. Marcela PAVLÍČKOVÁ-Čarnogurská, PhD., s pracou "Metodológia posudzovania kvality vybraných parametrov produktov".