piatok 16. januára 2009

Výzva VMSP 2009 (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" – VMSP 2009. 

Dátum ukončenia výzvy je 16. 3. 2009.

Bližšie informácie o výzve VMSP 2009 >>