štvrtok 17. októbra 2013

Publikácie pracovníkov FBERG za roky 2003-2012 evidované v databáze Web of Science

Na účely rôznych hodnotení (habilitačné a inauguračné konania, komplexná akreditácia, hodnotenie ARRA, atď.) sa bežne používajú údaje o počtoch publikácií a citácií. Z tohto dôvodu zverejňujeme zoznam tých publikácií pracovníkov FBERG, ktoré sú evidované v databáze Web of Science, vrátane počtov citácií týchto prác evidovaných takisto vo Web of Science (SCI-Extended).

Zoznam vo formáte HTML s možnosťou vyhľadávania:
Publikácie FBERG vo WoS za roky 2003-2012 (HTML)

Úplný výpis z databázy Web of Science fo formáte PDF:
Publikácie FBERG vo WoS za roky 2003-2012 (PDF, 2.7M)


Každá práca evidovaná vo Web of Science má jedinečný identifikačný kód "Accession Number" (napríklad,  WOS:000303268300014), podľa ktorého je možné konkrétnu prácu vyhľadať. Ak nejaká publikácia pracovníkov FBERG vo vyššie uvedenom zozname nefiguruje, prosíme príslušných autorov o nahlásenie jej identifikačného kódu (v podobe, napríklad,  WOS:000303268300014) na oddelenie VVČ a ZS za účelom doplnenia podkladov.