utorok 10. apríla 2007

Financovanie projektov VEGA v roku 2007

Prostriedky pridelené na projekty Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) na rok 2007:
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=420
alebo tu je priamo súbor XLS:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/VEGA/financovane_projekty_vega_2007.xls