utorok 17. apríla 2007

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2008 - 2009

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.
Dátum otvorenia výzvy je 13. apríl 2007, dátum ukončenia výzvy 13. júna 2007.

Pokyny a info: http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-ukrajina/main.php