štvrtok 29. novembra 2007

Výzva: spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ruskej federácie na roky 2008 –2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje
výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej Federácii.

Dátum otvorenia výzvy je 15. november 2007, dátum ukončenia výzvy 15. január 2008.

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Rusko 2007 »