streda 28. novembra 2007

Projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008 navrhnuté na financovanie

[Upresnené 28.11.207]
Práve bol zverejnený zoznam projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008 navrhnutých na financovanie. FBERG získala 14 nových projektov (Ing. Vizi, doc. Dorčák, Ing. Kudelas, doc. Ďurove, doc. Terpák, doc. Blišťan, Ing. Vavrek, prof. Petruf, doc. Sabová, Ing. Molčíková, Ing. Teplická, Ing. Stehlíková, PhDr. Antošová, Ing. Košuth).  

TUKE ako celok získala 77 projektov, z toho:
SjF - 17, FBERG - 14, FEI - 12, HF - 10, FVT - 9, SvF - 6, EkF - 6, LF - 3 projekty.

Zoznam schválených projektov sa nachádza na adrese: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=420