nedeľa 2. decembra 2007

Významné ocenenia pracovníkov FBERG

Zlatá medaila Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS):

  • prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.
  • prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
viac info >>

Ocenenie "Propagátor vedy a techniky" ZSVTS:
  • doc. Ing. Ján Terpák, CSc.
viac info >>

Zahraničný člen Ruskej Akadémie montánnych vied (Российской Академии Горных Наук):
  • prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
  • hosť. prof. Ing. Viťazoslav Krupa, DrSc.

Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas, kategória technické vedy a geovedy: 
  • prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
viac info >>