piatok 16. mája 2008

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty Slovensko-Bulharsko na 2009-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Bulharskej republike.

Dátum ukončenia výzvy je 15. júl 2008.

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Bulharsko 2008 »