streda 30. apríla 2008

Aktualizácia výsledkov výzvy VV 2007 vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v roku 2007

APVV zverejnila zoznam podporenych projektov z vyzvy VV 2007 v jednotlivych vednych odboroch:

Ide o rozsirenie zoznamu podporenych projektov, ktory bol uverejneny skor, v zmysle avizovanej aktualizacie

APVV sucasne zverejnila aj stanovisko, v ktorom vysvetluje 
dovody tohto rozsirenia zoznamu podporenych projektov  a postup pri ich financovani.
V podstate ide o odlozeny start projektov pri ich redukovanom financovani.
Nie je vsak jasne, ci bude umoznene aj primerane redukovanie cielov projektov.

Dosledkom tohto kroku APVV je moratorium na nove vyzvy. Citujeme z uvedeneho stanoviska:

Predsedníctvo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na projektové financovanie vyhlasuje moratórium na vyhlasovanie všetkých nových výziev agentúry (s výnimkou záväzkov vyplývajúcich z medzivládnych dohôd) do odvolania.


V oblasti technickych vied bolo podporenych spolu 99 projektov, z toho TUKE ako celok ziskala 11 projektov, konkretne: FEI - 4, FBERG - 3 (prof. Skvarla, doc. Bugel, prof. Podlubny), HF - 2, SjF - 1, LF - 1.