pondelok 9. júna 2008

APVV: VVCE 2007 - Podporené projekty

Vo vyzve VVCE 2007 (centra excelentnosti) APVV podporila celkovo 7 (slovom: sedem) projektov. Bohuzial, medzi nimi nie je ziadny projekt z TUKE. Na druhej strane, su podporene dva skutocne spickove projekty z Kosic: projekt pod vedenim prof. RNDr. P. Fedorocka, DrSc.,  z Prirodovedeckej fakulty UPJS a projekt pod vedenim doc. RNDr. P. Samuelyho, DrSc., z Ustavu experimentalnej fyziky SAV v Kosiciach). 

Viac info >>