pondelok 2. júna 2008

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty Slovensko-Maďarsko 2009-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Maďarskej republike.

Dátum ukončenia výzvy: 28. august 2008.

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Maďarsko 2008 »