štvrtok 7. augusta 2008

Eco-net 2009 Výzva na podávanie projektov

Program ECO-NET spustilo a aj ho financuje francúzske ministerstvo zahraničných vecí.  Podporuje výskumné centrá a francúzske vysokoškolské zariadenia, ktoré spolupracujú s krajinami strednej a východnej Európy, s baltskými krajinami, Balkánom a s bývalými štátmi Sovietskeho zväzu.  

Každá žiadosť musí okrem Francúzska zahŕňať jednu krajinu zo zóny A a jednu krajinu zo zóny B, v opačnom prípade bude zamietnutá. 

Zóna A: Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Macédónsko, Čierna Hora, Poľsko, Česko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina. 

Zóna B: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgistan, Moldavsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan  

Žiadosti na financovanie projektov ECO-NET 2009 na 1. rok treba zaslať do 3. októbra 2008.

Viac info >>