pondelok 1. septembra 2008

Aktualne zlozenie Akreditacnej komisie od 1.9.2008

Na webovej stranke Akreditacnej komisie (http://www.akredkom.sk/) bolo dnes zverejnene jej aktualne zlozenie platne od 1.9.2008. Niektorym clenom vyprsal mandat. Novym predsedom Akreditacnej komisie sa stal prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.  Na stranke s materialmi z rokovani vlady www.rokovania.sk su dostupne  charakteristiky tak predsedu, ako aj dalsich novych clenov AK, a tiez prehlad predlozenych navrhov.