pondelok 2. marca 2009

Seminár "Pobyty študentov a doktorandov v zahraničí - štipendiá NŠP" -- Košice 5.3.2009

INFORMAČNÝ SEMINÁR (Košice 5.3.2009).
Pobyty študentov a doktorandov v zahraničí.
Štipendiá Národného štipendijného programu na podporu mobilít

Prihlaska a viac info >>