štvrtok 19. marca 2009

Pripravuje sa výzva na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Na stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3801 bude zverejnená výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Obdobie riešenia projektov bude max. 2 roky. Súčasťou žiadosti bude nevyhnutné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku v súlade s metodickým pokynom. Predpokladaný termín podávania žiadostí bude do 23. 4. 2009. On-line systém e-VEGA na podávanie žiadostí je už otvorený od 16. 3. 2009.

Viac info >>