streda 5. augusta 2009

Projekty Slovensko-Ukrajina na roky 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Uzavierka:  2. október 2009.

Viac info >>