piatok 14. augusta 2009

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja Slovensko - Srbsko na 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoloèné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum ukončenia výzvy 14. október 2009.

Viac info >>