piatok 27. novembra 2009

Ceny Slovenskej slopocnosti pre kvalitu pre studentov FBERG -- vo vsetkych kategoriach

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK, http://ssk.zetagroup.net/) informovala o výsledkoch piateho ročníka súťaže „Cena za najlepšiu študentskú prácu z oblasti manažérstva kvality 2009“.

Podobne ako v roku 2008, záverečné práce študentov FBERG získali ocenenia vo všetkých troch kategóriách. 

V kategórii BAKALÁRSKE PRÁCE sa víťazkou stala Bc. Katarína OLŠINÁROVÁ s prácou "Aplikácia modelu CAF na Obecnom úrade Zemplínska Teplica".

V kategórii DIPLOMOVÉ PRÁCE sa ocenenou finalistkou stala Ing. Alena POLOMSKÁ s prácou "Štatistická analýza procesu výroby piva v spoločnosti Pivovary Topvar, a.s., o.z. Veľký Šariš".

V kategórii DIZERTAČNÉ PRÁCE boli dokonca ocenené dve práce z FBERG. Ocenenou finalistkou sa stala Ing. Miriam BRAŠKOVÁ, PhD., s prácou "Metodika hodnotenia modelov spokojnosti zákazníka vo výrobnej a nevýrobnej organizácii - porovnanie modelov". Víťazkou sa stala Ing. Gabriela BOGDANOVSKÁ s prácou "Zabezpečenie kvality procesu vzdelávania v oblasti získavania a spracovania surovín".

Viac info >>