piatok 27. novembra 2009

Doktorand Ing. Martin Nagy zvitazil v sutazi posterov doktorandov TUKE

Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa a v rámci Európskeho roku kreativity a inovácií 2009 na TUKE sa dňa 2.11.2009 uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt odprezentovali svoje práce.

Za vedecký prínos bol ocenený doktorand Ing. Martin Nagy z ÚMVaOŽP (školiteľ - prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.). 

Týmto výsledkom Ing. Martin Nagy nadviazal na vítazstvá doktorandov FBERG v kategórii za vedecký prínos aj v predošlých rokoch (2007 - Ing. Marta Prekopová a Ing. Diana Dirnerová z ÚGV; 2008 - Ing. D. Bednárová a Ing. Tomáš Škovránek z ÚRaIVP).  

Viac info a fotky z udeľovania cien >>