štvrtok 18. marca 2010

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2010

MŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA.

Projekty, ktorým nebude pridelená dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.