štvrtok 18. marca 2010

Harmonogram výziev APVV v roku 2010

APVV zverejnila zoznam výziev v roku 2010 spolu s plánovanými termínmi ich vyhlásenia, vyhodnotenia žiadostí a začiatku financovania riešenia projektov.