pondelok 17. mája 2010

Výzva Slovensko – Bulharsko 2010 (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vypisuje výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Bulharskej republiky na roky 2011–2012.

Dátum ukončenia výzvy je 16.7.2010.

Viac info >>