streda 5. mája 2010

Zverejnená výzva VV 2010 (APVV)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)  vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 

Dátum ukončenia výzvy je 29.6.2010.

Viac info >>