pondelok 4. októbra 2010

Dve ceny Literárneho fondu za rok 2009 pre prof. RNDr. Igora Podlubného, CSc.

V bratislavskom Zichyho paláci v utorok 24. septembra Literárny fond slávnostne oceňoval svojimi cenami a prémiami najúspešnejších autorov vedeckej a odbornej literatúry za rok 2009. Udelil aj prémie vedcom za trojročný vedecký ohlas a výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo.

Dve takéto prémie boli udelené prof. RNDr. Igorovi Podlubnému, CSc., z Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG:

  • prvé miesto za trojročný vedecký ohlas v kategórii 'technické vedy a geovedy' (za 1150 citácií podľa SCI za obdobie 2007-2009, t.j. viac ako jedna SCI citácia denne)
  • tretie miesto za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii 'technické vedy a geovedy' (za prácu "Fractional-Order Systems and PIλDμ-Controllers", IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 44, no. 1, January 1999, pp. 208–213)

Minulý rok mu bola udelená prémia za prvé miesto za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za knihu "Fractional Differential Equations", Academic Press, San Diego, 1999. 


Viac info:

Informácia SAV o cenách Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009