utorok 5. októbra 2010

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, predkladanie finančných a záverečných správ projektov VEGA

Odbor vedy techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR  upozorňuje na termíny a informácie o podávaní aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel VEGA, pokynov na vypĺňanie formulárov a príslušných manuálov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke e-VEGA:  

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6975