utorok 27. decembra 2011

Študentská osobnosť akad. roka 2010-2011: Ing. Ján Kukurugya

V kategórii "Hutníctvo, strojárstvo, energetika" sa študentskou osobnosťou akademického roka 2010-2011 stal Ing. Ján Kukurugya, doktorand z Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG (ÚRaIVP FBERG).

Pripomenieme, že v akademickom roku 2008-2009 študentskou osobnosťou roka v rovnakej kategórii bol vyhlásený Ing. Tomáš Škovránek a v akademickom roku 2007-2008 študentskou osobnosťou roka v tejto kategórii bol Ing. Gabriel Záhorčák - obaja tiež z ÚRaIVP. Nakoľko momentálne všetci traja pôsobia na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG, dá sa s úsmevom konštatovať, že na tomto pracovisku je najväčšia koncentrácia študentských osobností roka na štvorcový meter. Získanie troch najvyšších ocenení študentov trikrát za posledné štyri roky je mimoriadny úspech ÚRaIVP a Fakulty BERG, ktorý nemá obdobu na Slovensku.

Na prvej fotografii Ing. Kukurugyovi gratuluje Mgr. Monika Feráková, veduca externej komunikácie spoločnosti Nafta, a.s.; v pozadí - Ing. Marián Meško, PhD. Na druhej fotografii sú všetci ocenení spolu s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom.Každoročnú súťaž "Študentská osobnosť Slovenska" organizuje Junior Chamber International – Slovakia (výkonný predseda - Ing. Marián Meško, PhD.) pod záštitou prezidenta SR s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Študentské osobnosti roka sú vyhlasované v 11 kategóriách.


Viac info:

Info na stránke prezidenta SR

Info a profily ocenených na stránke SAV