štvrtok 11. augusta 2011

Články prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc., medzi TOP25 HOTTEST ARTICLES

Vedecké výsledky prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG, pútajú pozornosť celosvetovej vedeckej komunity a slúžia propagácii mena FBERG a TUKE vo svete. Jeho články publikované v renomovaných časopisoch sa pravidelne objavujú v rankingoch TOP25 HOTTEST ARTICLES vydavateľstva Elsevier.