piatok 23. marca 2012

Rozpis dotacii na nove a pokracujuce projekty VEGA a KEGA v roku 2012

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA v roku 2012, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke:

VEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9237

KEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9859