piatok 18. mája 2012

APVV - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach VV 2011

Agentúra APVV zverejnenila rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2011 na internetovej stránke agentúry v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Výsledky hodnotenia sú dostupné na nasledujúcej stránke:
http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2011-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach

Celková bilancia za TUKE: 7 schválených projektov z 35 podaných, z toho:
FBERG = 2/7, 
FEI = 1/9,
HF = 1/7,
SjF = 3/6,
SvF = 0/3, 
LetF = 0/1,
FvT = 0/1,
EkF = 0/1.