piatok 24. mája 2013

Významné ocenenia ZSVTS pre štyroch pracovníkov FBERG

Dňa 21.5.2013 usporiadal Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v poradí  už VII. ročník svojho celozväzového podujatia – FÓRUM ZSVTS 2013.

Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS  za prácu vo vede, technike, a pre ZSVTS. Tento rok ZSVTS udelil 18 čestných uznaní, 7 strieborných medailí, 8 zlatých medailí a 3 plakety k 20. výročiu vzniku ZSVTS. Medzi ocenenými za vedeckú a organizátorskú činnosť sú až štyri vedecké osobnosti z FBERG:

  • prof. Ing. Karol Kostúr, CSc. (ÚRaIVP) - zlatá medaila ZSVTS,
  • prof. Ing. Ján Terpák, CSc. (ÚRaIVP) - strieborná medaila ZSVTS,
  • doc. Ing. Ivo Petráš, PhD. (ÚRaIVP) - čestné uznanie ZSVTS,
  • doc. Ing. Martin Straka, PhD. (ÚLPaD) - čestné uznanie ZSVTS.