piatok 24. mája 2013

Profesor Igor Podlubný - Vedec roka SR 2012

Tento rok sa konal už 16. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR 2012. Ocenenia za rok 2012 boli udelené v piatich kategóriách. Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko – technických informácií SR a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ako hlavní organizátori slávnostne odovzdali ceny 14. mája 2013 v priestoroch CVTI. V hlavnej kategórii Vedec roka SR 2012 získal toto významné ocenenie prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., pôsobiaci na Fakulte BERG, Technickej univerzity v Košiciach, za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012. Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., patrí medzi absolútnu svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov. Medzi jeho najcitovanejšie vedecké práce patrí monografia: Fractional Differential Equations, ktorá podľa Google Scholar Citations bola citovaná viac ako 6400-krát a je najcitovanejšou vedeckou prácou na Slovensku. Prof. Podlubný je aj autorom najcitovanejšieho článku v oblasti inžinierskych vied na Slovensku, (konkrétne je to publikácia Fractional-Order Systems and PI-lambda-D-mu-Controllers, citovaná doteraz viac ako 860-krát. Za rok 2012 aj podľa databázy Web of Science je prof. Podlubný najcitovanejším vedcom na Slovensku.