streda 16. apríla 2014

Novelizacia vnutorneho predpisu TUKE o doktorandskom studiu

V sulade s novelou vnutorneho predpisu TUKE o doktorandskom studiu s platnostou od 15.4.2014 nie je pozadovany autoreferat dizertacie.