piatok 19. septembra 2014

Zverejnená nová výzva APVV: VV 2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

 Dátum ukončenia výzvy je 14. 11. 2014.

 Viac info a formuláre: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2014?preview_type=from_menu