štvrtok 27. novembra 2014

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

"V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2015."

"V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkového objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2015, ktorý ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov."

Viac info:
http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2015/

Zoznam:
http://www.minedu.sk/data/att/6952.rtf