utorok 30. septembra 2014

Nové odporúčané kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“

SKVH (Slovenská komisia pre vedecké hodnosti) zverejnila nové orientačné kritériá pre uchádzačov o vedeckú hodnosť „DrSc.“ Predchádzajúce orientačné kritériá sú nahradené odporúčanými kritériami, ktoré vznikli na základe analýzy priemerných scientometrických parametrov v jednotlivých skupinách vedných odborov. Odporúčané kritériá slúžia na porovnanie scientometrických parametrov uchádzača so svetovým priemerom v danej vednej oblasti.

Nové kritériá sú jednotné a na pohľad sú podstatne zjednodušené.

Viac info:

Poznámka: v tabuľke odporúčaných kritérií "Art." znamená počet článkov v časopisoch indexovaných v Current Contents ("karentované časopisy"), "Cit." znamená počet citácií podľa Web of Science (bez autocitácií), "%Cited" znamená percento citovaných prác uchádzača.