piatok 26. októbra 2007

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie rozvojových projektov v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím".
Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12. 2007.

Bližšie informácie o výzve SUSPP 2007 »