streda 3. októbra 2007

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v programe "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy (LPP 2007)".

Dátum vyhlásenia výzvy je 1. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 30. 11. 2007.

Bližšie informácie o výzve LPP 2007 »