piatok 26. októbra 2007

Verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti".
Dátum vyhlásenia výzvy je 17. 10. 2007, dátum ukončenia výzvy je 17. 12. 2007.

Bližšie informácie o výzve VVCE 2007 »