piatok 25. apríla 2008

Výzva na podávanie nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2009

Na web stranke MS SR na adrese:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1197
bola zverejnena vyzva na podavanie ziadosti o dotaciu na nove projekty KEGA so zaciatkom riesenia v r. 2009 a aktualne informacie o hodnoteni pokracujucich a konciacich projektov KEGA. Termin podania ziadosti: 31.5.2008

Formular na podavanie novych projektov KEGA sa nachadza na adrese:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=502Treba venovat pozornost vyberu tematickej oblasti projektu. Citujeme z listu prof. Ing. Peter Plavčana, CSc., z MŠ SR:


Ministerstvo školstva SR upozorňuje, že na roky 2008 až 2010 minister školstva SR schválil 11. 7. 2007 Tematické oblasti na podávanie nových projektov KEGA, ktoré sú uvedené na 1. až 3. strane Pokynov uvedených vo wordovskej ikonke v záhlaví formuláru Žiadosti o grant (1. hárok). Z uvedeného dôvodu orgány KEGA budú akceptovať iba také návrhy nových projektov, ktorých obsahové zameranie spadá do niektorej zo schválených tematických oblastí. Tematické oblasti na podávanie nových projektov KEGA v rokoch 2008 – 2010 sú tiež osobitne zverejnené na internetovej stránke http://www.minedu.sk/index.php?rootId=500.