utorok 1. apríla 2008

Zverejnenie podporených projektov APVV z výzvy SUSPP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) uverejnila zoznam podporených projektov z výzvy SUSPP 2007. Celkovo bolo schválených 6 projektov, medzi ktorými je aj jeden z FBERG (zodp. riešiteľ Ing. Spišák) ako jediný z TUKE. 


Viac informácie o podporených projektoch výzvy SUSPP 2007 >>