streda 1. apríla 2009

Výzva na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o grant na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010. Obdobie riešenia projektov je max. 2 roky, pri podpore vydávania monografií je max. 1 rok. Súčasťou žiadosti je nevyhnutné priložiť závery oponentskej rady pre vstupnú oponentúru uskutočnenú na príslušnom pracovisku v súlade s metodickým pokynom.  Podávanie žiadostí sa realizuje prostredníctvom Portálu vysokých škol (http://www.portalvs.sk/projekty/2009).

Termín podávania žiadostí je do 23. 4. 2009.