štvrtok 23. apríla 2009

Výzva na spoločné projekty medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzska na roky 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR  vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej  spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzsku.

Dátum ukončenia výzvy 22. jún 2009. 

Viac info >>