štvrtok 23. apríla 2009

Prvé miesto FBERG v súťaži „Inovatívny čin roka“

Citujeme zo stranky Ministerstva hospodarstva SR:

Minister hospodárstva udelil ceny za inovácie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) z poverenia MH SR organizovala súťaž v troch kategóriách: Výrobková inovácia,  Technologická inovácia, Inovácia služby (netechnologický proces).

V kategórii "Technologická inovácia" prvé miesto získala Fakulta BERG za integrovaný tepelný agregát (ITA), vyvinutý na Vývojovo-realizačnom pracovisku  pod vedením prof. Ing. Imricha Koštiala, CSc., a doc. Ing. Jána Spišáka, PhD. Tu je pôvodná zpráva MH SR.

V súvislosti s týmto úspechom rektor TUKE dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., udelil doc. Ing. Jánovi Spišákovi, PhD., pamätnú medailu TUKE. Tu sú fotografie.