nedeľa 7. novembra 2010

Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

Agentúra VEGA zverejnila výsledky vstupného hodnotenia návrhov projektov so začiatkom riešenia v roku 2011, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uverejnených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení.  Upozorňujeme, že nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2011 - zatial nie je jasné, kde "urobia čiaru". Lepšie hodnotené projekty majú viac šančí na pridelenie financií.  

Viac info >>