utorok 28. decembra 2010

Ceny Slovenskej slopocnosti pre kvalitu pre studentov FBERG aj v roku 2010

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK, http://www.ssk.sk/) informovala o výsledkoch šiesteho ročníka súťaže „Cena za najlepšiu študentskú prácu z oblasti manažérstva kvality 2010“. Podobne ako v rokoch 2009 a 2008, záverečné práce študentov FBERG získali viacero ocenení.

V kategórii bakalárske práce sa víťazmi stali:

  • Bc. Zuzana SABOVÁ, Fakulta BERG, TU Košice, s prácou "Aplikácia modelu CAF v špeciálnej základnej škole"
  • Bc. Ľubica BARANOVÁ, Fakulta BERG, TU Košice, s prácou "Aplikácia procesného prístupu v cestovnej agentúre AŠLA"

V kategórii diplomové práce sa víťazmi stali:

  • Ing. Michaela BREZOVSKÁ, Fakulta BERG, TU Košice, s prácou "Hodnotenie nákladov na kvalitu podniku"
  • Ing. Ľubica URDOVÁ, Fakulta BERG, TU Košice, s prácou "Aplikácia FMEA v procese úpravy andezitu v IS-LOM s.r.o., Maglovec"

Viac info >>