štvrtok 3. marca 2011

Výzva na podávanie návrhov bilaterálnych projektov SR-ČR na 2012-2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vypisuje verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012–2013.

Viac info >> http://www.apvv.sk/aktuality/nova-vyzva-slovensko-cesko-2011